Witaj w naszym sklepie! Zaloguj się lub Utwórz konto.

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Do ustalenia
Razem (brutto)

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochroną Państwa danych. Popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych, transparentności w procesach przetwarzania danych, a także podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w TECH-DENT Sp. z o.o.

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest TECH-DENT Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kaliska 53, kod pocztowy 41-200, NIP: 6443119223, REGON: 278035690

2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowane przez TECH-DENT Sp. z o.o., a wynika z prowadzonej działalności:

sprzedaży produktów i usług. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, obsługa zleceń serwisowych, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

3. Informujemy, że Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych ( np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). W tym celu wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych.

4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez TECH-DENT Sp. z o.o. Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z TECH-DENT Sp. z o.o. w następujący sposób:

- za pośrednictwem poczty e-mail na adres techdent@poczta.fm

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny:

TECH-DENT Sp. z o.o., ul.Kaliska 53, kod pocztowy 41-200 Sosnowiec.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochronnych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We ( dalej „RODO”)

- tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i/lub umowy sprzedaży.

5. Podanie przez klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcie umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przysłania do niego treści promocyjnych.

6. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocyjnych.

7. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania

b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta

c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta

d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta

f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z TECH-DENT Sp. z o.o. zgodnie z punktem 4 niniejszej informacji.

 

Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzimy, i że są one dla nas ważne. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.